Volby do Zastupitelstva Obce Dukovany

Volby do Zastupitelstva Obce Dukovany proběhnou v pátek 23.9.2022 od 14,00-22,00 hodin a v sobotu 24.9.2022 od 8,00 -14,00 hodin v kanceláři informačního střediska v přízemí Obecního úřadu Dukovany.
S sebou platný průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
V týdnu od 12.9.-16.9.2022 obdrží voliči hlasovaní lístky do svých poštovních schránek. Ve dny voleb může volič požádat o hlasovací lístek ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Dukovany a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o návštěvu volební komise s přenosnou volební urnou – tel. 568 865 038