Oznámení ordinace praktického lékaře na JEDU

Od 01.08.2022 přebírá péči o pacienty registrované u MUDr. Bauera MUDr. Hana Dümlerová. Se změnou v osobě společníka dojde ke změně sídla a obchodní firmy společnosti, která bude nově Dümed, s.r.o.
Během měsíce srpna 2022 bude probíhat nezbytná rekonstrukce prostor ordinace.
Nové kontaktní údaje:
1) email: ordinace@dumed.cz
2) původní emailová adresa: ordinace17@seznam.cz bude dočasně zachována kvůli přesměrování emailů
3) telefon 561 10 5291
4) web: www.dumed.cz

Na webových stránkách nové společnosti bude spuštěn objednávkový systém s možností se objednat na zářijové termíny. Nově bude platit, že každý klient, který se bude chtít do ordinace dostavit, se bude nově muset objednat. Objednání je velice snadné a uživatelsky přívětivé. Napoprvé je třeba si vytvořit online svůj „účet“. Při dalším přihlášení klient jen zadá přihlašovací údaje a dostane se do své virtuální karty, kde se mu zobrazují termíny objednání, prodělaná očkovaní atd.