Vysílání nové programové nabídky KTV – Dukovany, Rouchovany, Horní Dubňany a Šemíkovice k datu 1.11.2020.

***Vážení uživatelé místních televizních kabelových rozvodů, většina z Vás určitě zaznamenala změny v technologickém vývoji internetu a s tím i změny ve vysílacím standardu DVB-T, DVB-T2. ***Od 1.11.2020 se začíná vysílat rozšířená programová nabídka, cca 75 kódovaných programů. Z nabídky zmizí nekódované programy ZPN (základní programové nabídky): Spektrum, Discovery, Eurosport, CS film, AP, F&H… Pro příjem těchto programů bude nutná dekodovací karta s CA modulem. Dekódovací kartu je možno si objednat přes WWW.KTVDUKOVANY.CZ, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese enecos@enecos.cz. ***K tomuto dni bylo ukončeno analogové televizní vysílání. Více info na stránkách WWW.KTVDUKOVANY.CZ