Okružní křižovatka u Hrotovic plně otevřena

Od úterý 1. listopadu 2022 byla plně zprovozněna okružní křižovatka sil. II/152 s II/399.  ve směru Dalešice, Hrotovice, Rouchovany, Slavětice. Tímto dnem končí uzavírky silnic navazujících na okružní křižovatku od Rouchovan a Hrotovic pro všechnu dopravu. Prosíme tímto řidiče, zvlášť ty, kteří již částečnou část okružní křižovatky využívali, o bedlivé sledování dopravního značení, zvlášť za snížené viditelnosti, aby nedocházelo k porušování pravidel silničního provozu.

Výměna jodidových tablet

Vážení občané, na obecním úřadě probíhá výměna antidot k jodové profylaxi (jodidových tablet). Staré tablety pozbyly platnost 30.9.2022. Tablety se vydávají oproti podpisu v kanceláři v přízemí u paní Jelínkové pondělí a středa od 12-16 hodin a stejně tak se vybírají staré tablety. Prosíme občany, kteří výměnu tablet ještě neprovedli, aby tam učinili co nejdříve. Děkujeme za vaši spolupráci.

Oznámení ordinace praktického lékaře na JEDU

Od 01.08.2022 přebírá péči o pacienty registrované u MUDr. Bauera MUDr. Hana Dümlerová. Se změnou v osobě společníka dojde ke změně sídla a obchodní firmy společnosti, která bude nově Dümed, s.r.o. Během měsíce srpna 2022 bude probíhat nezbytná rekonstrukce prostor ordinace. Nové kontaktní údaje: 1) email: ordinace@dumed.cz 2) původní emailová adresa: ordinace17@seznam.cz bude dočasně zachována kvůli přesměrování emailů 3) telefon 561 10 5291 4) web: www.dumed.cz Na webových stránkách nové společnosti bude spuštěn objednávkový systém s možností se objednat na zářijové termíny. Nově bude platit, že každý klient, který se bude chtít do ordinace dostavit, se bude nově muset objednat. Objednání je velice snadné a uživatelsky přívětivé. Napoprvé je třeba si vytvořit online svůj „účet“. Při dalším přihlášení klient jen zadá přihlašovací údaje a dostane se do své virtuální karty, kde se mu zobrazují termíny objednání, prodělaná očkovaní atd.

Upozornění

Žádáme spoluobčany, aby veškerý bioodpad ukládali do kontejnerů ve sběrném dvoře ve středu a v sobotu a do hnědých kontejnerů umístěných po obci. Dále žádáme spoluobčany, aby větve ukládali do sběrného dvora anebo po domluvě se správcem sběrného dvora je možné uložení větví na teplárně. Pod pokutou je zakázané skládkování bioodpadu, včetně větví do silážních žlabů v areálu bývalého družstva na Babách. Tento areál je v soukromém vlastnictví, případné neoprávněné skládkování bude majitel řešit s Policií ČR.

KTV

Poplatek za užívání kabelové televize za 1. čtvrtletí 2022 je nutno zaplatit do 20. ledna v knihovně.

Vysílání nové programové nabídky KTV – Dukovany, Rouchovany, Horní Dubňany a Šemíkovice k datu 1.11.2020.

***Vážení uživatelé místních televizních kabelových rozvodů, většina z Vás určitě zaznamenala změny v technologickém vývoji internetu a s tím i změny ve vysílacím standardu DVB-T, DVB-T2. ***Od 1.11.2020 se začíná vysílat rozšířená programová nabídka, cca 75 kódovaných programů. Z nabídky zmizí nekódované programy ZPN (základní programové nabídky): Spektrum, Discovery, Eurosport, CS film, AP, F&H… Pro příjem těchto programů bude nutná dekodovací karta s CA modulem. Dekódovací kartu je možno si objednat přes WWW.KTVDUKOVANY.CZ, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese enecos@enecos.cz. ***K tomuto dni bylo ukončeno analogové televizní vysílání. Více info na stránkách WWW.KTVDUKOVANY.CZ