Kabelová televize - Dukovany, Rouchovany, Horní Dubňany

Přihlášení do uživatelsého rozhraní:

Uživatelské rozhraní poskytuje všem uživatelům TKR přehled o objednaných službách. Mimo to je možno z uživatelského rozhraní bezplatně odesílat SMS do všech sítí.

Přístup do uživatelského rozhraní je podmíněn "Zákaznickým číslem" a "Heslem".

Zákaznické číslo se skládá z identifikačního čísla obce ( 1 pozice ), čísla popisného umístění přípojky TKR ( 4 pozice ) a čísla bytové jednotky ( 3 pozice ).

Příklad tvorby zákaznického čísla pro Dukovany, rodinný domek s jednou bytovou jednotkou č.p.456.

Ident. čísla obcí: Číslo popisné: Číslo bytové jednotky:
1 - Dukovany
2 - Rouchovany
3 - Horní Dubňany
4 - Šemíkovice
0456 001

Zákaznické číslo: 10456001
Heslo: 1111

Základní přístupové heslo je pro všechny uživatele nastaveno na 1111. Doporučujeme toto heslo po prvním přihlášení změnit.

  • Pokud svoje heslo neznáte, pod přihlašovacím polem stiskněte "Zapoměli jste svoje heslo?". Otevře se pole s nápisem uživatelské jméno a do něj zadáte Vaše klientské číslo např. 10789001. Heslo se odešle na uložený email uživatele. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mail: enecos@enecos.cz.



  • Odkaz pro přihlášení do uživatelského rozhraní: internet.ktvdukovany.cz