Kabelová televize - Dukovany, Rouchovany, Horní DubňanyÚhrada poplatků

 • Poplatky za služby TKR musí být uhrazen předem, nejpozději do 15. dne příslušného období:
 • - čtvrtletní - do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.
  - půlroční - do 15.1., 15.7.
  - roční - do 15.1.

 • Poplatek za TKR lze uhradit v hotovosti na OÚ Rouchovany.

 • Druhá možnost úhrady je bankovním převodem na č. ú. 1524652389/0800. Variabilní symbol platby je shodný s klienským číslem pro přihlášení do uživatelského rozhraní.

 • Příklad tvorby variabilního symbolu pro Rouchovany, rodinný domek s jednou bytovou jednotkou č.p.456.
  Ident. čísla obcí: Číslo popisné: Číslo bytové jednotky:
  2 - Rouchovany
  4 - Šemíkovice
  0456 001
  Variabilní symbol : 20456001
 • V případě neuhrazení poplatku v daném termínu bude zaslána první upomínka SMS. Pokud nedojde k uhrazení do jednoho týdne, bude odeslaná písemná upomínka. V případě, že nedojde k uhrazení do konce stanoveného období, bude přípojka TKR odpojena. Při úhradě pohledávky bude vybrán servisní firmou poplatek 250,-Kč za opětovné připojení.

 • V obcích Rouchovany a Šemíkovice je na OÚ vybírán jednorázový poplatek 3000,- Kč za připojení k TKR.

 • Každému novému účastníkovi je poskytnut 1/2 roční zkušební, bezplatný provoz internetu.


 • Nová přípojka, žměna a ukončení služeb

 • Objednat nové připojení internetu, změnu služby a způsob placení je možno na OÚ Rouchovany telefonicky na tel.: 568865220 nebo elektronicky na adrese obec@rouchovany.cz.

 • Cenu instalace internetu a ostatních prací naleznete v záložce instalace a servis. • Rouchovany - ceny programových nabídek platné od 1.1.2021

  Změny programový balíčků je možné provádět čtvrtletně.
  Programová nabídka