Kabelová televize - Dukovany, Rouchovany, Horní Dubňany
Úhrada poplatků

 • Poplatky za služby TKR musí být uhrazen předem, nejpozději do 15. dne příslušného období:
 • - čtvrtletní - do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.
  - půlroční - do 15.1., 15.7.
  - roční - do 15.1.

 • Úhrady platby je možno zaplatit složenkou nebo převodem na bankovní účet 11820741/0100. Variabilní symbol platby je shodný s klienským číslem pro přihlášení do uživatelského rozhraní.

 • Příklad tvorby variabilního symbolu pro Horní Dubňany, rodinný domek s jednou bytovou jednotkou č.p.123.
  Ident. čísla obcí: Číslo popisné: Číslo bytové jednotky:
  3 - Horní Dubňany 0123 001
  Variabilní symbol : 30123001
 • V případě neuhrazení poplatku v daném termínu bude zaslána první upomínka SMS. Pokud nedojde k uhrazení do jednoho týdne, bude odeslaná písemná upomínka. V případě, že nedojde k uhrazení do konce stanoveného období, bude přípojka TKR odpojena. Při úhradě pohledávky bude vybrán servisní firmou poplatek 250,-Kč za opětovné připojení.

 • V obci Horní Dubňany je na OÚ vybírán jednorázový poplatek 3000,- Kč za připojení k TKR.

 • Každému novému účastníkovi je poskytnut 1/2 roční zkušební, bezplatný provoz internetu.


 • Nová přípojka, žměna a ukončení služeb

 • Objednat nové připojení internetu, změnu služby a způsob placení je možno na OÚ Horní Dubňany telefonicky na tel.: 515338136 nebo elektronicky na adrese horni.dubnany@seznam.cz.

 • Cenu instalace internetu a ostatních prací naleznete v záložce instalace a servis.
 • Horní Dubňany - ceny programových nabídek platné od 1.1.2021

  Změny programový balíčků je možné provádět čtvrtletně.
  Programová nabídka