Kabelová televize - Dukovany, Rouchovany, Horní Dubňany

Úhrada poplatků

 • Poplatky za služby TKR musí být uhrazen předem, nejpozději do 15. dne příslušného období:
 • - čtvrtletní - do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.
  - půlroční - do 15.1., 15.7.
  - roční - do 15.1.

 • Poplatek za TKR lze uhradit v hotovosti na OÚ Dukovany.

 • Druhá možnost úhrady je bankovním převodem na č. ú. 197085553/0600. Variabilní symbol pro trvalé platby Vám bude přidělen po vyplnění písemné přihlášky na OÚ Dukovany. Variabilní symboly je možné dohledat v uživatelském rozhraní v záložce informace.

 • V případě neuhrazení poplatku v daném termínu bude zaslána první upomínka SMS. Pokud nedojde k uhrazení do jednoho týdne, bude odeslaná písemná upomínka. V případě, že nedojde k uhrazení do konce stanoveného období, bude přípojka TKR odpojena za poplatek 250,- Kč učtovaný servisní firmou. Při úhradě pohledávky bude vybrán servisní firmou poplatek 250,-Kč za opětovné připojení.

 • Chalupáři, kteří nemají trvalý pobyt v Dukovanech, ale žijí zde celoročně budou platit poplatek v plné výši.


 • Nová přípojka, žměna a ukončení služeb

 • Objednat nové připojení internetu, změnu služby a způsob placení je možno na OÚ Dukovany telefonicky na tel.: 724 310 791 nebo elektronicky na adrese pokladna@obecdukovany.cz.

 • Cenu instalace internetu a ostatních prací naleznete v záložce instalace a servis.


 • Výše uvedené informace jsou schválené Radou obce Dukovany dne 10.2.2021. Celé znění předpisu platného pro obec Dukovany naleznete v souboru Vnitřní předpis pro TKR.
  Dukovany - ceny programových nabídek platné od 1.1.2021

  Změny programový balíčků a služeb je možné provádět čtvrtletně.
  Programová nabídka